Witaj na stronie Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie.


ROK 2022 Data publikacji: 2021-06-12
I KOMUNIA ŚWIĘTA - 22 MAJA 2022 GODZINA- 11.00;

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ - 29 MAJA 2022 GODZINA - 11.30;
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-12
Msze świete w tygodniu w wakacje ( lipiec , sierpień). Data publikacji: 2021-06-26
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK - o godzinie 18.00.

WTOREK, CZWARTEK, SOBOTA - godzina 7.00.

NIEDZIELA - Msze święte o godzinie: 7.00; 9.00, 11.30, 16.00, Na Polanach o godzinie 10.15.

KANCELARIA PARAFIALNA czynna pół godziny po każdej Mszy Świętej, oprócz niedziel, świąt kościelnych i państwowych.
Dekret o odwołaniu dyspensy od niedzieli Data publikacji: 2021-06-18
Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku

Nr 2206/2021W nawiązaniu do treści dekretu z dnia 17 października 2020 roku (Nr 2980/2020), niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 roku odwołuję udzieloną w Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.
Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte
m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (KKK nr 2181).
W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone dnia 18 grudnia 2020 roku (Nr 3738/2020) kapłanom przebywającym na terenie Archidiecezji Krakowskiej dotyczące trynacji oraz zezwolenie z dnia 26 kwietnia 2021 roku (Nr 1460/2021) w sprawie Mszy Świętych sprawowanych poza miejscem świętym. Zachęcam również do przestrzegania ustanowionych nadzwyczajnie dla sprawowanego kultu religijnego i nadal obowiązujących norm.
Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym
i kapłanom Archidiecezji KrakowskiejArcybiskup Metropolita Krakowski


Kanclerz Kurii