Matko Pocieszenia,

nieba, ziemi Pani.
Tobie my, grzesznicy,
serca niesiem w dani.
I w opiekę się oddajem,
starym ojców obyczajem.
Hołd Ci niesiem uwielbienia,
sięta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas.