Ogłoszenia duszpasterskieNIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 25 marca 2018

 1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.
 2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenia w historii zbawienia.
 3. Wieczorem w Wielki Czwartek Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy liturgię Triduum Paschalnego, która będzie trwała do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnia Wieczerzę i ustanowienie dwóch Sakramentów: kapłaństwa i Najświętszego Sakramentu. Po Mszy świętej uroczyste przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do godziny 21.00. W Wielki Piątek to dzień w którym nie ma odprawiania Mszy świętej. Droga Krzyżowa w Wielkie Piątek o godzinie 15.00. W czasie Liturgii Wielkiego Piątku będzie opis Męki Pańskiej, adoracja Krzyża, Komunia Święta i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Przy Grobie odśpiewamy 3 części Gorzkich Żali i rozpoczniemy adorację, która potrwa do rozpoczęcia Liturgii Paschalnej. Postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Liturgię Triduum Paschalnego będziemy rozpoczynać o godzinie 18.00.
 4. Wielki Piątek zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast ilościowy obowiązuje od 18 roku do 60 roku życia.
 5. W Wielką Sobotę błogosławienie pokarmów rozpoczynamy od godziny 9.00 w następującym porządku: Jany; Zgudowa; Mirochowa; Bory koło boiska; Huta i Polany.
  W kościele święcenie pokarmów będzie o godzinie 11.00; 12.00; i 13.00. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najważniejszego Sakramentu przy Grobie Pana Jezusa. Liturgia Wigilii Paschalnej będzie miała następujący przebieg: poświęcenie ognia i Paschału; Orędzie Paschalne; liturgia słowa; poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Liturgia Eucharystii i Procesja Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo proszę o przyniesienie na liturgię Wielkiej Soboty świec zaopatrzonych w kapturki.
 6. W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.
 7. Dzisiaj ostatnie w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali o godz.15.00.
 8. W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.
 9. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
 10. Składka w 6 niedzielę Wielkiego Postu na gorzkich żalach będzie na kwiaty do Bożego Grobu.
 11. Grób Pański i przygotowanie kościoła na święta wielkanocne w tym roku powierzamy mieszkańcom roli DZIAŁ, GUZIKOWA
 12. Wszystkie sprawy w kancelarii prosimy załatwić w poniedziałek; wtorek; środę. W pozostałe dni KANCELARIA NIE CZYNNA.
 13. Od 26 MARCA ( PONIEDZIAŁEK) Msze święte wieczorne o godzinie 18.00.
 14. Kościół na święta przygotują Role: DZIAŁ i GUZIKOWA.